eBOOKS BY CATEGORY
Your Account
Begrijp de Pijn
Price
Quantity
£23.46
(To see other currencies, click on price)
Adobe Ebook Reader
Add to basket  

MORE ABOUT THIS BOOK

Main description:

Elke pijn is echt. En voor veel mensen is het een slopend deel van hun leven.
Beter begrijpen waarom dingen pijn doen, kan mensen รจcht helpen om van hun pijn af te komen. Dat is een bekend feit. Recente inzichten op het gebied van onder andere neurofysiologie, beeldvormend hersenonderzoek, immunologie, psychologie en celbiologie hebben geleid tot een platform van kennis, van waaruit we ons verder in het verschijnsel pijn kunnen verdiepen.

In begrijpelijke taal en gebruikmakend van eigenzinnige illustraties, bespreken de auteurs van Begrijp de Pijn hoe het brein pijnreacties produceert: hoe reacties van autonome bewegings - en immuunsystemen in het lichaam op verwonding bijdragen aan pijn, en waarom pijn kan blijven voortduren ook al hebben lichaamsweefsels voldoende tijd gehad om te herstellen.

Begrijp de Pijn wil mensen met pijn en medici leren om met pijn om te gaan en ze nieuwe modellen aanreiken waarmee ze kunnen analyseren wat er gebeurt bij iemand die pijn heeft. Als ze eenmaal weten welke processen meespelen, dan kunnen ze op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de weg naar herstel inslaan.


PRODUCT DETAILS

ISBN-13: 9780987246745
Publisher: DoctorZed Publishing (NOI Group)
Publication date: December, 2012
Pages: None

Subcategories: Complementary Medicine